Молитва свт. Луке Крымскому

Моли́тва

О всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в! Со умиле́нием прекло́ньше коле́на серде́ц на́ших, моля́щеся пред святы́м о́бразом твои́м (а́ще же пред мощьми́ глаго́леши: и припа́дающе к честны́м и многоцеле́бным моще́м твои́м), я́коже ча́да отца́, мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и принеси́ моли́тву на́шу к ми́лостивому Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, на земли́ пребыва́я.

Испроси́ у Христа́ Бо́га на́шего, да утверди́т во Святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, па́стырем ея́ да да́ст ре́вность святу́ю и попече́ние о спасе́нии па́ствы, вве́ренныя и́м: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р, коему́ждо благопотре́бен, и вся́, я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная: градо́в на́ших утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дом в стра́се Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние.

Пода́ждь все́м на́м твое́ архипа́стырское свято́е благослове́ние, да те́м осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия вражды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов.

Да́руй на́м по́прище жи́зни вре́менныя богоуго́дно прейти́, наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, изба́ви возду́шных мыта́рств и моли́ о на́с Всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни с тобо́ю непреста́нно сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.